Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu
Autori tekstova u ovom broju su:
■ Acc. prof. dr. Džemal Najetović ■ Akademik, prof. dr. Mirko Pejanović ■ Avdo Huseinović ■ Dr. Enver Imamović ■ Dr. sci. Ermin Kuka ■ Dr.sc. Izet Bijedić ■ Dževad Kapetanović ■ Esad Šejtanić ■ Fadil Karičić ■ General Fikret Muslimović ■ General Hasan Efendić ■ General Mustafa Polutak ■ Hadžija Hadžiabdić ■ Hajrudin Somun ■ Hilmija Suljić ■ Huso Sušić ■ Mirsad Čukle ■ Mr. Adil Žigić ■ Mr.sc. Nedim Kebo ■ Nazif Osmanović ■ Prof. dr. Ćazim Sadiković ■ Remzija Šiljak i Zijad Čaber ■ Šaćir Hrustemović ■ Šaćir Hrustemović ■

U skladu sa Planom rada Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH Kantona Sarajevo, 04.10. 2017. godine, održan je Čas historije za učenike Treće gimnazije iz Sarajeva.

Povodom objavljivanja tekstova u „Dnevnom avazu“ broju 7918 od 08.08.2017., broju 7919 od 09.08.2017. i broju 7921 od 11.08.2017. godine u kojima su iznesene netačne i tendenciozne informacije, a koje se odnose na rad i aktivnosti našeg Udruženja i njegovog predsjednika generala Mustafe Polutka, te u vezi s tim izražavamo zabrinutost i odbacujemo sve neistine i insinuacije koje su iznesene u pomenutim tekstovima.

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu osnovano je 2001. godine, prošle godine proslavili smo petnaest godina postojanja. Formirali smo ovo udruženje jer smo shvatili da državni organi vlasti i zvanične institucije nisu u poziciji da do kraja ispoljavaju svoje stavove onako kako bi željeli i htjeli u odnosu na agresiju izvršenu na Bosnu i Hercegovinu

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, sagledava događaje od značaja za afirmaciju pravednog karaktera odbrane naše domovine od oružane agresije 1992.-1995. godine. Za neke slučajeve i pojave, Udruženje je ocijenilo da su izraz neprijateljskih namjera prema vrijednostima odbrane Bosne i Hercegovine.

U KORAK-u do sada objavljeni tekstovi 250 autora