Zajedničko saopštenje

Ponovno se, za račun vlastitih interesa i političkog razračunavanja, našla osoba koja na sve načine pokušava da baci mrlju na našu borbu i istaknute pojedince iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ovaog puta Mirsad Kebo, čovjek koji je uživao plodove te borbe na raznim političkim i državnim funkcijama, ne može da prihvati da mu je došlo vrijeme za političku mirovinu, pa na krajne prljav i gnusan način želi okaljati ugled pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i njenih komandanata. Mi, generali i komandanti jedinica ARBiH, oštro osuđujemo ovo tendenciozno istupanje i neutemeljene optužbe dopredsjednika FBiH.

Mi ne želimo relativizirati i negirati niti jedan zločin koji se desio u Bosni i Hercegovini, ali naglašavamo da Kebina dokumentacija nije ništa novo, jer je odavno dostupna istražnim organima Tribunala u Hagu i Tužilaštva BiH. Nova je to da Kebo i njegovi mentori sada na najprljaviji način medijski zloupotrebljavaju ovu dokumentaciju.

Kebina naknadna pamet i „buđenje savjesti“ ne samo da vrijeđa sve nas koji smo aktivno učestvovali u odbrani Republike Bosne i Hercegovine, već izaziva gorčinu kada vidimo sa kakvim elanom pokušava zbog ličnog obračuna i interesa ukaljati ugled pripadnika ARBiH i državnog rukovodstva.

Njegovu „naknadnu pamet“ i „buđenje savjesti“ svesrdno koriste rušitelji i razbijači Bosne i Hercegovine na čelu sa Miloradom Dodikom i njegovim pomagačima. U bitnim zakonodavnim i izvršnim institucijama vlasti u BiH na svim nivoima nalazi se veliki broj ličnosti protiv kojih su podnesene krivične prijave za počinjene ratne zločine. Petar Đokić, ministar u vladi RS, u Višegradu otvara spomenik ruskim dobrovoljcima u VRS, a zna se kakve i kolike su ti dobrovoljci sa pripadnicima VRS počinili zločine u Istočnoj Bosni i oko Sarajeva.

Sarajevo, 20. 01. 2015. godine

Udruženje generala Bosne i Hercegovine
Predsjednik:
general Hajrudin Grabovica

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH
Predsjednik:
general Mustafa Polutak