Zajedničko saopštenje

Na zajedničkoj sjednici predsjedništva Udruženja generala BiH i Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu razmatrana su najnovija dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojoj je konstatovano sljedeće:

Svi organi vlasti od nivoa općine, kantona, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine, snose punu odgovornost za stanje u kome se nalazi cijela zemlja i njeni građani. Na opravdano traženje i zahtjeve da se stanje mijenja i da se konačno raščisti sa nepravdom nije bilo odgovora. Vršeno je permanentno odgađanje i to je išlo u nedogled.

Raslo je nezadovoljstvo među građanima, posebno radnika privatizovanih, pa uništenih preduzeća, nezaposlene omladine, osiromašenih penzionera, poljoprivrednika, i tako redom.

To nezadovoljstvo je posebno podgrijavano enormno visokim primanjima i bogaćenjem pojedinaca, a posebno onih koji su bili u obavezi da rješavaju probleme obespravljenih i ugroženih građana.

Protesti upozorenja nisu ozbiljno shvaćeni, a posebno nije ozbiljno shvaćen protest upozorenja u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Bihaću i Mostaru.

Proteste nezadovoljnih građana objeručke su prihvatile i iskoristile organizovane i dobro pripremljene grupe nasilnika neposredno udarivši na državne institucije.

Od momenta ispoljenog nasilničkog ponašanja, pa do kraja istog: izvršni organi vlasti, zakonodavna i sudska vlast ne poduzimaju nužne mjere u skladu sa situacijom, a koje su im date u obavezu po Ustavom i zakonima.

Kada su mirne demonstracije iskorištene za napad na čuvare reda, na institucije države, a posebno kada je došlo do paljevina, svi organi vlasti, u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima, morali su proglasiti vanredno stanje i postupati u skladu sa istim.

Nasuprot tome, imamo totalno nesnalaženje, opstrukciju i neefikasnost najodgovornijih na svim nivoima vlada kantona, Vlade Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije BiH, Vijeća ministara, Predsjedništva BiH, skupština na svim nivoima, Tužilaštva i Sudstva.

Zbog nedjelovanja pomenutih, a odgovornih imamo za posljedice niz zapaljenih i devastiranih objekata, uništen Historijski arhiv BiH i, ono što je najtužnije, pokazana je nemoć države pred grupom organizovanih nasilnika.

Tražimo:
- Efikasnije rješavanje problema radnika čija su preduzeća uništena, a oni ostali bez egzistencije.
- Pristupiti efikasnoj reviziji privatizacije.
- Obezbijediti efikasan i pravičan način zapošljavanja mladih.
- Obezbijediti efikasan sistem sigurnosti u BiH na svim nivoima.
- Do kraja istražiti i imenovati organizatore i izvršioce napada na državnu imovinu i policiju.
- Ne ukidati izvršnu vlast ni na kom nivou dok se ne uspostavi nova. Kontinuitet vlasti mora postojati.

Mi, članovi gore navedenih udruženja,stavljamo vam se na raspolaganje za pomoć svojim znanjem i iskustvom za sve situacije u kojima je ugrožena država Bosna i Hercegovina, njene institucije i građani.

Sarajevo, 11.02.2014.godine


Udruženje generala Bosne i Hercegovine
Predsjednik:
general Hajrudin Grabovica

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH
Predsjednik:
general Mustafa Polutak