Sefer Halilović "ZLOTVOR"

Demant na medijske neistine u filmu Semira Halilovića "Kako je izdana Hercegovina"

Argumentovana istina kao reakcija na film Semira Halilovića "Kako je izdana Hercegovina" kojim na štetu ARBiH i RBiH, manipulira istinom o borbi za oslobađanje BiH kako bi prebacio odgovornost sa svoga oca Sefera Halilovića za ratne zločine na njemu nadređene i podređene saborce.

Pogledajte video iz četiri dijela.

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH
Udruženje generala ARBiH
Udruženje za zaštitu imena i djela "TO" BiH