OBAVEZA JE I ČAST BRANITI BOSNU I HERCEGOVINU

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, u saradnji sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo je u 2015. godini planiralo, organizovalo i održalo naučni skup „Obaveza je i čast braniti Bosnu i Hercegovinu“.

Vrijeme od 20 godina od završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu je da se sa te distance ukaže na:


Pročitajte Zbornik