Sjećanje - ASAF DŽANIĆ - 1953.-2012.

PRIJATELJ, SABORAC, PROFESIONALAC

U Sarajevu je 23. januara ove godine iznenada preselio na Ahiret mr. Asaf Džanić. Bio je dugogodišnji član našeg udruženja i glavni urednik časopisa KORAK. Ukopan je na mezarju Vlakovo u Aleji veterana.

Rahmetli Asaf je rođen 14. januara 1953. godine u Sarajevu. Bio je uzoran sin, otac, suprug i brat. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Sarajevu, a studij komparativne književnosti i teatrologije završio je na Filozofskom fakultet u Sarajevu 1975. godine.

Filmskom kritikom i esejistikom se bavio od 1971. godine. Urednik u filmskom časopisu SINEAST iz Sarajeva bio je od 1975., a od 1977. do 1984. bio je generalni sekretar Jugoslovenskog odbora Međunarodnog pozorišnog instituta /ITI/ iz Pariza. Glavni i odgovorni urednik filmskog časopisa SINEAST iz Sarajeva ponovo je od 1995. godine (od broja 94 do broja 120). Scenarist i voditelj je bio dvije serije TV emisija o filmu za TV BiH (1997.-1998.), kao i serije emisija o rok muzici na filmu (TV Beograd, 1978.-1979.). Predavao je Istoriju filma i filmske vrste na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu (1988.-1992.).

Preveo s francuskog: Fenomen intervjua Edgara Morina (1974.), Visoki nadzor Jeana Geneta (1976.), Prelaženje znakova Julije Kristeve (1979.), Teoriju moderne umjetnosti Paula Kleea (1981., 2004.), Autokritiku nauke Luciena Goldmanna (1983.), Ekstremni nacionalizam kao sistem slika Véronique Nahoum-Grappe (1998.), Zločin rođenja Alaina Finkielkrauta (1998.), Sarajevsku svesku i Opsadno stanje Juana Goytisoloa (1999., 2001.), Kur’an je istina Abdelmajida Zendanija (2003.), Ljiljan i pepeo Bernard-Henry Lévyja (2004.), Da li je veo islamski? Abdelaziza Kacema (2004.), Novi balkanski islam Xaviera Bougarela i Nathalie Clayer (2006.).

Autor je knjiga Rok muzika na filmu (Sarajevo-Beograd, 1979.), Glosar filma (Sarajevo-Beograd, 1989.), te priređivač Filmografije amaterskog filma Bosne i Hercegovine (Sarajevo, 1991.) i filmografije Sarajevo u ratu 1992-1995 (Sarajevo, 1998.).


Bio je član žirija filmskih festivala u Valenciji (Španija), Angersu i Lilleu (Francuska), Budimpešti (Mađarska), Širokom Brijegu, te selektor i autor prezentacija bosanskohercegovačkog i balkanskog filma na festivalima u Ženevi, Karlovim Varima, Veneciji, Ljubljani, Budimpešti, Valenciji, Beču, Sarajevu, Montrealu, Gorizia (Italija), Zagrebu.

Uređivao je biblioteke Koridori i Kalos u izdavačkoj kući ArmisPrint iz Sarajeva (2004.-2008), te časopis KORAK (brojevi od 4 do 25, 2004.-2012.) koji izdaje Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. Bio urednik ili priređivač oko 120 knjiga. Od 2001. godine bio je stalni izvještač za Radio Toronto - program na bosanskom jeziku.


U odbrambeno-oslobodilačkom ratu bio je pripadnik MUP-a, a zatim član Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine kao pomoćnik načelnika Uprave za politička pitanja.

U svom radnom vijeku obavljao je mnoge odgovorne dužnosti. Između ostalog, bio je: savjetnik za kinematografiju i međunarodnu saradnju u Republičkoj zajednici kulture Sarajevo, savjetnik u kabinetu predsjednika CKSKBiH u Sarajevu, šef kabineta člana Predsjedništva CKSKJ u Beogradu, šef kabineta člana Predsjedništva SFRJ u Beogradu, savjetnik u CKSKJ u Beogradu, direktor Oria inženjering u Sarajevu, pomoćnik načelnika Uprave za moral Generalštaba ARBiH, savjetnik i direktor za razvoj u Akova impex u Sarajevu, direktor Kinoteke BiH u Sarajevu, pomoćnik ministra za kulturu u Vladi FBiH, direktor Jutarnjih novina Sarajevo i urednik u izdavačkoj kući ArmisPrint Sarajevo.

 

Slijeva: Asaf Džanić, Adilbeg Zulfikarpašić, Dževad Hadžić, Sakib Selmanović, prof. dr. Reuf Hajdarpašić i Šefko Hodžić

 

Asaf Džanić je dao veliki doprinos radu našeg udruženja, gdje je bio i član Predsjedništva. Dolaskom za glavnog urednika časopisa KORAK, kao profesionalac, sa saradnicima, od prosječnog biltena stvorio je ugledno glasilo koje se respektuje ne samo među čitaocima boračke populacije, već i u naučno-istraživačkim krugovima, a nezabiolazna literatura je i za studente mnogih fakulteta.

 

 

Odlaskom Asafa Džanića iz naših redova ostaje velika praznina koju je teško nadoknaditi, a sjećanje na njegov lik i djelo nikada neće izblijediti.

O Asafu Džaniću njegovi prijatelji, saborci i saradnici imaju najljepše riječi. Bilo bi potrebno mnogo prostora da ih sve navedemo. Stoga izdvajamo samo neke.

General Mustafa Polutak predsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu:
- Asaf je bio izuzetno vrijedan, samoprijegoran i uporan, izazivajući poštovanje kolega i prijatelja. Od dolaska u Udruženje, pa sve do zadnje sjednice uvijek je imao izuzetno odgovoran i profesionalan pristup svakom slučaju koji je rješavan. Jednostavno, to je bio njegov standard koji je prenio i na druge kolege i cijelo Udruženje. Ne štedeći sebe, bio je uvijek među prvima da svojim moralnim i stručnim stavovima pomogne, riješi i posavjetuje. Za to je uvijek imao vremena i spremnosti. Nikoga nije odbio. Njegova stručna mišljenja bila su razložna, utemeljena i logična i zato se do njih uvijek držalo. Svoje ogromno znanje i iskustvo nesebično je stavio u službu zaštite tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. Članovi Udruženja pamtiće ga po nevjerovatnoj radnoj energiji, nesebičnosti da nam svojim ogromnim znanjem pomogne. Iako je bio angažiran kao predsjednik Komisije za izdavačku djelatnost i glavni urednik časopisa KORAK, svojim originalnim idejama i inicijativama bio je prisutan u svim domenima rada ovog udruženja.

Dževad Hadžić, sekretar Udruženja i časopisa KORAK:
- Dobar je čovjek ukras sredine u kojoj živi. A dobar čovjek je onaj s više vrlina nego mana. Rijetko ko može da se sjeti neke Asafove mane. Zadugo će u našem sjećanju ostati njegove brojne vrline koje je neprestano prenosio na svoje najbliže, kolege i prijatelje. Udruženje je izgubilo vrsnog stručnjaka, a mi, njegovi prijatelji, kolege i poznanici - druga i saradnika izuzetnih osobina, zbog čega će svima ostati u trajnoj uspomeni. Svima nama koji smo s njim drugovali i radili, za utjehu ostaje činjenica da smo se kretali u društvu čovjeka i prijatelja u punom značenju tih riječi. Asaf je živio kratko, ali časno. Tugu je čuvao za sebe, a radost dijelio sa drugima. Otišao je iz naše sredine tiho kao što je i živio. Ostali su mnogi nedosanjani snovi, ali i vrijedna ostvarenja.

Udruženje za zaštitu tekovina
borbe za Bosnu i Hercegovinu