Demant na medijske neistine u filmu Semira Halilovića "Kako je izdana Hercegovina"

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, u saradnji sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo je u 2015. godini planiralo, organizovalo i održalo naučni skup „Obaveza je i čast braniti Bosnu i Hercegovinu“.

Zajedničko saopštenje Udruženja generala BiH i Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH

Referati sa Svečane akademije u povodu 8.aprila – Dana Teritorijalne odbrane RBiH – Dom OS BiH, Sarajevo, 11.april 2014.

Zajedničko saopštenje Udruženja generala BiH i Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH

U državi Bosni i Hercegovini sve više vlada nepravda i bezakonje. Pravni „stručnjaci“ pripremaju i predlažu nakaradna zakonska rješenja koja nisu u skladu sa međunarodnim zakonskim rješenjima, sa osnovnim ljudskim pravima i sa Ustavom Bosne i Hercegovine.