Korak broj 33

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ General Mustafa Polutak ■ Dževad Hadžić ■ General Fikret Muslimović ■ Nazif Osmanović ■ Remzija Šiljak ■ Šaćir Hrustemović ■ Brigadir Nedžad Suljić ■ Prof. dr. sc. Džemal Najetović ■ Mirsad Čukle ■ Mr. Muamer Džananović ■ Mr. Husejin Omerović ■ Profesor Šahin Kerla ■

 
Pročitajte KORAK