Korak broj 32

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Prof. dr. Smail Čekić ■ Prof. dr. Džemal Najetović ■ Prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović ■ Prof. dr. Mirsad Priganica ■ Doc. dr. sc. Izet Bijedić ■ Mr. Adil Žigić ■ General Mustafa Polutak ■ Brigadir Šaćir Hrustemović ■ Mr. Murat Kahrović ■ Brigadir Nedžad Suljić ■ Mr. Nermin Kerić ■ Mirsad Čukle ■ Dr. Zemir Sinanović ■ Mr. Munib Kajmović ■ Avdo Huseinović ■ General Fikret Muslimović ■ Dr. Sead Muratović ■ Brigadir Velid Bajramović ■ Izet Mujezin ■

 
Pročitajte KORAK