Korak broj 29

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ general Mustafa Polutak ■ Prof. dr. Smail Čekić ■ Gojko Vukadinović ■ Prof. dr. Omer Ibrahimagić ■ Prof. dr. Džemal Najetović ■ Doc. dr. Fikret Bećirović ■ general Hazim Šadić ■ Prof. dr. Džemal Najetović, Mr. Sakib Kurtić ■ general Mustafa Polutak ■ general Fadil Hasanagić ■ Šefko Hodžić ■ Mr. Haris Hećo ■ Veljko Veljo Droca ■ general Fikret Muslimović ■ Dr. Selmo Cikotić ■ Sead Kreševljaković ■ Avdo Huseinović ■ Mr. Osman Sušić ■ Noam Chomsky ■ Grace Halsell ■ Madžid Madžidi ■

 
Pročitajte KORAK