Korak broj 21

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ mr. Sanja Seferović Drnovšek ■ Fikret Muslimović ■ mr. Senad Memić ■ mr. Meldijana Arnaut-Haseljić ■ dr. Florian Bieber ■ mr. Nasir Haseljić ■ Remzija Šiljak ■ Abdulah Jeleč i Besim Ždralović ■ Remzija Šiljak ■ dr Džemal Najetović ■ dr. Smail Čekić ■ Stjepan Kljuić ■ dr. Bećir Macić ■ dr. Mirko Pejanović ■


Pročitajte KORAK