Korak broj 19

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Sonja Biserko ■ Stjepan Kljuić ■ general Avdulah Kajević ■ Fikret Muslimović ■ Mensur Seferović ■ Sanja Seferović Drnovšek ■ prof. dr. Faruk Dalagija ■ mr. Alija Muminović ■ dr Zemir Sinanović ■ mr. Enis Omerović ■ Nusret Agić ■ Mehmed Agić ■ dr Bećir Macić ■ mr. Meliha Teparić ■


Pročitajte KORAK