Korak broj 18

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Ed Wulliamy ■ Muhamed Mahmutović ■ Hasan Efendić ■ Jovan Divjak ■ dr. Ibrahim Ahmetaj ■ Kostas Duzinas ■ Umberto Eco ■ Eric S. Margolis ■ prof. dr. Smail Čekić ■ Fikret Muslimović ■ Sanjin Pejković ■


Pročitajte KORAK