Korak broj 17

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ dr. Mirko Pejanović ■ Sonja Biserko ■ Edhem Hrnjević ■ mr. Enis Omerović ■ Jusuf Trbić ■ dr. Faruk Dalagija ■ dr. Džemal Najetović ■ mr. Sanja Drnovšek ■ mr. Alija Muminović i mr. Aida Hodžić ■ Fariba Farshidi ■ dr. Lejla Panjeta ■ dr. Smail Čekić ■ Mustafa Polutak ■


Pročitajte KORAK