Korak broj 16

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ mr. Sanja Drnovšek ■ Džan Šebić ■ mr. Jasmin Čajić ■ Nedžad Suljić ■ Asaf Džanić ■ Kemal Muftić ■ general mr. Vahid Karavelić ■ mr. Alen Salkić, Rašid Kasumović, Indir Melić i Sifet Melić ■ Asim Džambasović ■ dr. Džemal Najetović ■ mr. Alija Muminović ■ dr. Džemal Najetović ■ Feđa Hajdarević ■ Mensur Seferović ■ Mustafa Polutak ■ Edin Begović ■


Pročitajte KORAK