Korak broj 15

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ mr. Sanja Drnovšek ■ Fikret Muslimović ■ mr. Jasmin Čajić ■ dr. Adnan Duraković ■ dr. Rasim Muratović ■ Zlatoje Martinov ■ dr. Smail Čekić ■ Gerald Celente ■ Ismail Smajlović ■ Fariba Farshidi ■ Cristovam Buarque ■ mr. Alija Muminović ■ dr. Džemal Najetović ■ Mustafa Skopljak ■ Melika Husedžinović ■ Emin Drnovšek ■ Remzija Šiljak ■


Pročitajte KORAK