Korak broj 14

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Hajrudin Grabovica ■ Hasan Efendić ■ Nail Džanko ■ Fikret Muslimović ■ mr. Sanja Drnovšek ■ mr. Adil Osmanović ■ Louise L. Lambrichs ■ dr Smail Čekić ■ Edhem Hrnjević ■ Norman Finkelstein ■ Miljenko Jergović ■ mr. Alija Muminović ■ Juan Goytisolo ■ dr. Marina Katnić-Bakaršić ■


Pročitajte KORAK