Korak broj 12

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ dr. Nikola Kovač ■ dr. Mirsad Abazović ■ Dževad Hadžić ■ Hasan Efendić ■ Jan Buruma ■ dr. Džemal Najetović ■ Hasan Efendić ■ Omar Filipović ■ mr. Sanja Drnovšek ■ dr. Džemal Najetović ■


Pročitajte KORAK