Korak broj 10

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Carol Off ■ Emir RAMIĆ ■ Florence Hartmann ■ Florence Hartmann, Sylvie Matton, Muhamed Šaćirbey ■ dr. Džemal Najetović ■ dr. Ivo Komšić ■ Slavenka DRAKULIĆ ■ Francis Fukuyama ■ Zijad Ljevaković ■ Anđelka Marković ■ mr. Sead Muratović ■ Mohammed Fazlhashemi ■ Noam Čomski ■ dr. Rasim Muratović ■ Patrick Ball, Ewa Tabeau i Philip Verwimp ■ dr. Husnija Kamberović ■ Edhem Hrnjević ■ Branka Vujanović ■


Pročitajte KORAK