Korak broj 7

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Zlatko Topčić ■ Azra Junuzović ■ Robert Donia ■ John Coleman ■ mr. Muharem Kreso ■ mr. Nedžad Ajnadžić ■ Mary Engel ■ Tahir Mujičić ■ Amra Hodžić ■


Pročitajte KORAK