korak broj 36

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu
Autori tekstova u ovom broju su:
■ Acc. prof. dr. Džemal Najetović ■ Avdo Huseinović ■ Aziz Nuhić ■ Doc. dr. Izet Bijedić ■ Dr.sc. Kenan Dautović ■ Ekrem Alihodžić ■ General Fikret Muslimović ■ Klaus Rot ■ Mirsad Čukle ■ Mr. Adil Žigić ■ Mr. Husnija Sejdinović ■ Mr. Husnija Sejdinović ■ Mr.sc. Nedim Kebo ■ Mr.sc. Safet Kešo ■ Nazif Osmanović ■ Nazif Osmanović ■ Šaćir Hrustemović ■

Pročitajte KORAK