Ratna 1993. godina

DŽEHENEM U SREDNJOJ BOSNI

ZBORNIK RADOVA SA OKRUGLOG STOLA,
ODRŽANOG 11. APRILA 2011. G. U TRAVNIKU

 

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u Zborniku su:
■ Dr. Kenan Dautović. ■ Dr. Selmo Cikotić. ■ General Enver Hadžihasanović. ■ General Fikret Ćuskić. ■ General Džemal Merdan. ■ Abdulah Jeleč i Besim Ždralović. ■ Begović Nijaz, Mekić Hrustan i Buljina Senad. ■ Šahbaz Zekotić. ■ Hasib Belegić. ■ Brigadiri Remzija Šiljak i Zijad Čaber. ■ Jasmin Ganić. ■


Pročitajte ZBORNIK