Zbornik radova sa okruglog stola, održanog 11. aprila 2011. godine u Travniku

Zbornik radova sa okruglog stola, održanog 21. septembra 2010. godine u Sarajevu 

Zbornik radova sa okruglog stola, održanog 3. augusta 2009. godine u Sarajevu