Zajedničko saopštenje Udruženja generala BiH i Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH

U državi Bosni i Hercegovini sve više vlada nepravda i bezakonje. Pravni „stručnjaci“ pripremaju i predlažu nakaradna zakonska rješenja koja nisu u skladu sa međunarodnim zakonskim rješenjima, sa osnovnim ljudskim pravima i sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

U Sarajevu je 23. januara ove godine iznenada preselio na Ahiret mr. Asaf Džanić. Bio je dugogodišnji član našeg udruženja i glavni urednik časopisa KORAK. Ukopan je na mezarju Vlakovo u Aleji veterana.