U KORAK-u do sada objavljeni tekstovi 250 autora

15 uspješnih godina postojanja i rada Udruženja "JUBILEJ I ZAVIDNI REZULTATI"

Demant na medijske neistine u filmu Semira Halilovića "Kako je izdana Hercegovina"

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, u saradnji sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo je u 2015. godini planiralo, organizovalo i održalo naučni skup „Obaveza je i čast braniti Bosnu i Hercegovinu“.

Zajedničko saopštenje Udruženja generala BiH i Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH

Referati sa Svečane akademije u povodu 8.aprila – Dana Teritorijalne odbrane RBiH – Dom OS BiH, Sarajevo, 11.april 2014.