Korak broj 25

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ mr. Sanja Seferović-Drnovšek ■ dr. Kenan Dautović ■ dr. Selmo Cikotić ■ general Fikret Ćuskić ■ mr. Munib Kajmović ■ Mustafa Polutak ■ Hajrudin Somun ■ mr. Fariba Farshidi ■ dr. Džemal Najetović ■ Grace Halsel ■ Cristopher Coker ■ Christian Boudan ■ dr. Olivera Milosavljević ■ dr. Mirko Pejanović ■ Namik Kabil ■ šejh Yasir Qadhi ■


Pročitajte KORAK