Korak broj 24

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Sonja Biserko ■ mr. Sadmir Karović ■ Nenad Dimitrijević ■ dr. Asim Mujkić ■ Mustafa Spahić ■ Fikret Muslimović ■ Hasan Efendić ■ dr. Džemal Najetović ■ Sanja Seferović Drnovšek ■ mr. Muhamed Mrahorović ■ mr. Alija Muminović ■ Peter Munch ■ Amin Maaluf ■ Jasmin Ganić ■ Ibro Čomić ■


Pročitajte KORAK