Zbornik radova sa naučnog skupa, održanog 27. marta 2015. godine, u Sarajevu 

Zbornik radova sa okruglog stola, održanog 13. aprila 2013. godine u Travniku

Zbornik radova sa okruglog stola, održanog 14. aprila 2012. godine u Travniku

Zbornik radova sa okruglog stola, održanog 23. juna 2011. godine, u Sarajevu