OBAVEZA JE I ČAST BRANITI BOSNU I HERCEGOVINU

ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA,
ODRŽANOG 27. MARTA 2015. GODINE, U SARAJEVU

 

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u Zborniku su:
■ Prof. dr.  Omer Ibrahimagić ■ Akademik prof. dr. Smail Čekić ■ General Mustafa Polutak ■ General Fikret Muslimović ■ Miro Lazović ■ Kada Hotić ■ Prof. dr. Kasim Trnka ■ Dr. Rasim Muratović ■ Prof. dr. Zemir Sinanović, brigadir ■ Mesud Hero ■ Avdo Huseinović ■

 
Pročitajte ZBORNIK