BILANS RATA U BOSNI I HERCEGOVINI 1992.-1995.

ZBORNIK RADOVA SA OKRUGLOG STOLA,
ODRŽANOG 23. JUNA 2011. G. U SARAJEVU

 

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u Zborniku su:
■ dr. Asim Mujkić ■ Mustafa Spahić ■ Fikret Muslimović ■ dr. Džemal Najetović ■ Hasan Efendić ■ Mustafa Polutak ■

 
Pročitajte ZBORNIK