Ratna 1994. - 1995. godina

SREDNJA BOSNA OD WASHINGTONA DO DAYTONA

ZBORNIK RADOVA SA OKRUGLOG STOLA,
ODRŽANOG 13. APRILA 2013. G. U TRAVNIKU

 

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u Zborniku su:
■ Dr.sc. Kenan Dautović. ■ Jasmin Ganić. ■ General, Mustafa Polutak. ■ Mr. pukovnik, Fahir Čamdžić. ■ Atif Haskić. ■ mr. Edin Ramić. ■ Brigadir Remzija Šiljak. ■ Pukovnik, Senad Dautović. ■ Mr. Amer Duraković. ■ Besim Ždralović. ■ Fuad Zec i mr. Edin Ramić. ■ Brigadir Zijad Čaber. ■ General Fikret Ćuskić. ■ Dr. Selmo Cikotić. ■


Pročitajte ZBORNIK