Udruženje

Programski ciljevi Udruženja

Realizacija programskih ciljeva - temeljno je opredjeljenje Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. Prvi predsjednik Udruženja, armijski general Rasim Delić, je 2003. godine ovako sažeo programske ciljeve Udruženja:

  • afirmisanje, podržavanje i zaštita tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu kroz njenu historiju, a posebno onih iz perioda 1992.-1995.;
  • borba protiv snaga i ideja koje narušavaju kredibilitet i budućnost BiH te pokušavaju okaljati ugled i doprinos institucija i pojedinaca zaslužnih za odbranu Bosne i Hercegovine;
  • davanje inicijativa i učešće članova Udruženja na naučnim skupovima na kojima se raspravlja o odbrambenom ratu i njegovim tekovinama, doprinoseći tako valoriziranju i očuvanju istine o tom najtežem trenutku u bosansko-hercegovačkoj historiji;
  • organizovanje okruglih stolova o ključnim problemima koji opterećuju bosanskohercegovačko društvo, a prije svega boračku populaciju;
  • jačanje infrastrukture Udruženja po kantonima i općinama;
  • razvijanje izdavačke djelatnosti;
  • podrška, učešće i organiziranje manifestacija kojima se obilježavaju značajni događaji iz bliske historije BiH, uspostavljanje bliske saradnje i podrška naporima boračkih organizacija proisteklih iz Armije i MUP RBiH na rješavanju socijalno-statusnih problema;
  • pružanje pomoći članovima Udruženja i pripadnicima ARBiH procesuiranim od Haškog tribunala.

Načini za ostvarivanje ovih programskih ciljeva detaljnije su razrađeni u Statutu, pravilnicima o radu i godišnjim planovima rada Udruženja.